Ogłoszenia

Parafia Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich

OGÓLNE ZASADY ZBIÓRKI NA CEL „MALOWANIE KOŚCIOŁA”


  1. Deklaracja nie rodzi skutków prawnych i jest dobrowolna.

  2. W razie wystąpienia sytuacji losowych, można zawiesić lub całkowicie wycofać złożoną deklarację po konsultacji z ks. Proboszczem.

  3. W chwili uzyskania kosztorysu planowanych robót malarskich, zostanie podany prawdopodobny termin zakończenia zbiórki.

  4. Deklaracje są potrzebne tylko w celu ustalenia comiesięcznej kwoty możliwej do zebrania, a co za tym idzie, do ustalenia wymaganego okresu czasu do zebrania potrzebnej kwoty.

  5. Wpłacone kwoty można odliczyć od podatku.

  6. Można również dokonać wpłaty jednorazowo.

  7. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela ks. Proboszcz w kancelarii parafialnej.

  8. O przebiegu zbiórki i postępie prac ks. Proboszcz będzie informował parafian w comiesięcznych podsumowaniach.

  9. Dane osobowe podane w deklaracji nie zostaną w żaden sposób przekazane osobom i podmiotom trzecim.


Tutaj można pobrać deklarację: Deklaracja

Wpłaty na malowanie kościoła proszę wykonywać na niżej podany rachunek bankowy z dopiskiem:
"Darowizna na cele kultu religijnego"

BGŻ BNP Paribas, 47-400 Racibórz, ul. Opawska 15

36 2030 0045 1170 0000 0515 4820


Każdy kto do tej pory nie złożył deklaracji, może to w dalszym ciągu uczynić. Wypełnione deklaracje można złożyć w koszyku przy obrazie Jezusa Miłosiernego, lub osobiście w kancelarii parafialnej.

Facebook Twitter Google+ Pinterest