Liczące ok. 700 mieszkańców Górki, należące do dekanatu Racibórz-Wschód, przeżyły w dniu 4 września 1988 r. historyczne wydarzenie: konsekrację nowego kościoła p.w. Dobrego Pasterza. Spełniły się pragnienia pokoleń.

Poniżej zacytowano w całości tekst, którego oryginał został wmurowany przy poświęceniu kamienia węgielnego: "Na cześć BOGU WSZECHMOGĄCEMU oraz na pożytek nasz zbawienny  w roku pańskim 1980, 16 listopada, XXXIII niedzielę zwykłą, dokonano poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy kośćiół filialny w GÓRKACH ŚL. parafia Nędza. Kościół zostanie poświęcony DOBREMU PASTERZOWI".

Mieszkańcy Górek od dawna, bo już od 1921 r., pragnęli mieć kościół w swojej miejscowości. W tym bowiem roku na skutek zmian politycznych zostali odłączeni od macierzystej parafii św. Małgorzaty w Lyskach, a przyłączeni zostali razem z mieszkańcami Szymocic do oddalonego o 10 km kościoła w Nędzy, który wtedy był filią parafii św. Jadwigi w Markowicach. Postanowiono jednak nie budować kościoła
w Górkach, a rozbudować kościół w Nędzy, który od 1925 r. stał się kościołem parafialnym.

Pod koniec lat 50-tych po raz drugi podjęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Zebrano nawet spora ilość materiału budowlanego. Te wysiłki również stały się bezowocne, zezwolenia nie otrzymano, a zebrany materiał przeznaczono w większości na budowę remizy strażackiej. Czyniono w dalszym ciągu starania o zezwolenie na budowę kościoła. Chciano rozbudować istniejącą kaplicę. Zebrano nawet część funduszy. Dopiero w czerwcu 1978 r. w wyniku dalszych starań wojewoda katowicki wyraził zgodę na budowę kościoła-kaplicy w Górkach.

5 sierpnia 1979 r. ks. bp Antoni Adamiuk poświęcił plac pod budowę. Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, które zostało wydane w dniu 5 listopada 1979 r. przez naczelnika Gminy Nędza, przystąpiono w dniu 12 listopada 1979 r. do prac budowlanych.

Dziąłkę pod budowę darowała Pani Marii Lasak zd. Dola mieszkająca w RFN. Dawniej właścicielem tej działki była rodzina Leśnik z Górek. Działka ta miała powierzchnię 50 arów. Władze państwowe przyznały z niej tylko 21 arów, pomimo, że właścicielka chciała dać całe 50 arów.

Obecny projekt Kościoła jest trzecim z rzędu.  Pierwszy i drugi władze państwowe nie pozwoliły realizować - obiekt był za duży.

Budowa Kościoła wraz z zakrystią, salką katechetyczną, kotłownią i magazynami następuje według projektów opracowanych przez:

 • mgr inż. Stanisława Kamińskiego
 • mgr inz. Mieczysława Szymańskiego
 • mgr inż. Jerzego Ochockiego
 • mgr inż. Czesława Wróbla
 • mgr inż. Jana Jagiełłę

projektantów z Rybnika i Gliwic. Elektryfikację wykonaje Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Pawła Pieły. Kierownikiem budowy jest Pan Jan Wenglorz z Górek. Pracami murarskimi kieruje Pan Stefan Mrozek z Nędzy, pracami ciesielskimi  kieruje Pan Jerzy Wiesner z Nędzy, zaś zbrojeniowymi Pan Teodor Kura z Górek. Potrzebne na budowę środki finansowe pochodzą z:

 • dobrowolnych ofiar parafian z Nędzy /3259 wiernych/, Górek /876 wiernych/ i Szymocic /287 wiernych/;
 • dotacji Kurii Diecezjalnej w Opolu;
 • ofiar parafian z Babic, Biedrzychowic, Ciska, Cyprzanowa, Długomiłowic, Gierałtowic, Kuxni Raciborskiej, łubowic, Łubnian, Markowic, Nasiedla, Nieznaszyna, Przewozu, Raciborza, Ostrożnicy, Polskiej Cerekwi Turza, Zakrzowa.

Cennych rad i wsparcia udzielili: ks. rektor Wyzszego Seminarium Duchownego dr Alojzy Marcol, ks. drHubert Dobiosch - proboszcz z Ostrożnicy oraz ks. dziekan Gerard Kałuża proboszcz z Ozimka; obaj pochodzący z Górek. Podkreślenia wymaga nieoceniony wkład ciężkiej pracy świadczonej dobrowolnie przez większość mieszkańców Górek.

Prace przy budowie wspierane są modlitwami całej parafii, a przede wszystkim ludzi chorych, starców oraz dzieci - osób, które mimo szczerych chęci nie mogą brać bezpośrednio udziału przy wznoszeniu nowego Kościoła.

Razem z kamieniem węgielnym do fundamentu nowego Kościoła zostaną wmurowane kamienie z GÓRY TABOR, DROGI KRZYŻOWEJ i znad MORZA MARTWEGO - miejsc uświęconych działalnością DOBREGO PASTERZA. Kamienie te przywieźli z soba pielgrzymi do Ziemii Świętej: ks. dziekan Józef Hanusek oraz ks. proboszcz Marian Żagań z Markowic.

Uroczystość ta ma miejsce, gdy:

 • Papeżem jest JAN PAWEŁ II - Karol Wotyła kardynał z Krakowa
 • Pymasem Polski jest STEFAN WYSZYŃSKI
 • Biskupem Ordynariuszem Diecezji Opolskiej jest Biskup Alfons Nossol, który dokonał poświęcenia kamienia węgielnego
 • Proboszczem parafii Nędza jest ks. Piotr Kondziela a wikariuszem ks. Aleksander Chmielowski
 • w Nędzy pracują Siostry Służebniczki NMP z prowincji leśnickiej.

Boże dozwól nam szczęśliwie dokończyć rozpoczęte dzieło. Spraw bysmy wznosząc mury widzialnego kościoła coraz bardziej umacniali jedność z Twoim Synem JEZUSEM CHRYSTUSEM DOBRYM PASTERZEM."   Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał ks. bp ordynariusz Alfons Nossol.

Uroczystość konsekracji kościoła i ołtarza odbyła się w niedzielę 4 września 1983 r. Konsekracji dokonał przy bardzo licznym udziale kapłanów i wiernych ks. bp Jan Wieczorek. W ołtarzu złożono relikwie św. Tymoteusza i św. Aurelii, męczenników rzymskich. Na tę uroczystość parafia przygotowywała się poprzez triduum, które przeprowadził ks. prof. Hubert Dobiosch, pochodzący z Górek. W uroczystości wziął udział miedzy innymi ks. radca Gerard Kałuża, proboszcz z Ozimka, również pochodzący z Górek.

"Dom Boży w swojej chwale niech rozsiewa wkoło blask, na silnej niech stoi skale potężny niby głaz".

Źródło: Kronika parafialna

Facebook Twitter Google+ Pinterest