Ks. Gotfryd Fesser - Pierwszy duszpasterz

 

ks. Gotfryd Fesser Urodzony 23. stycznia 1940r. w Rogowie Opolskim. Ochrzczony 04. lutego 1940r. w kościele św. Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim. Rodzice: Piotr i Paulina zd. Jaskolka. Ojciec był żeglarzem do 1953r., później pracował w fabryce obuwia  Otmęt. Przez długie lata pełnił służbę jako kościelny w swojej parafii. Szkołę podstawową przyszły ks. Gotfryd ukończył w Rogowie, do I Komunii św. przystąpil 28. maja 1950r. w Rogowie. Szkołę średnią ukończył w Opolu.

Seminarium Nysa - Opole w latach 1961-1968, w latach 1962-1964 służba wojskowa w Wesołej k. Warszawy. Święcenia kapłańskie 16.06.1968r. z rąk J.E. Ks. bpa Franciszka Jopa. Prymicje - 23. czerwiec 1968r. w Rogowie. Pracował jako wikariusz kolejno:

1968 - 1969 - Gorzów Śląski

1969 - 1971 - Gliwice Sośnica

1971 - 1974 - Bytom - Karb

1974 - 1978 - Bytom - Rozbark, par. św. Jacka

 

 

Jako proboszcz pracował w latach 1978 - 24. sierpnia 1984r. w Chróścinie Nyskiej i ex currendo w Starym Grodkowie. W dekanacie grodkowskim pełnił funkcję wicedziekana.

Od 25. sierpnia 1984 - był duszpasterzem w Górkach Śl.

Początkowo ksiądz Gotfryd Fesser zamieszkał w budynku prywatnym państwa Stanisława i Stefanii Gajdów. Po 3 miesiącach (od 01.12.1984r.), po zaadoptowaniu pomieszczenia, które dotąd służyło za kaplicę, zamieszkał przy Kościele. Nowy duszpasterz zajął się dalszą budową Kościoła, uporządkowaniem terenu wokół Kościoła.

W pierwszą niedzielę  pobytu nowego duszpasterza - 26. sierpnia 1984r. na porannej Mszy Św. odprawionej w int. Parafian - parafianie z Górek uroczyście przywitali Księdza proboszcza tradycyjnie chlebem i solą, były także wiersze, kwiaty, orkiestra, górnicy w gali ze sztandarem, kolejarze i strażacy na galowo.

(...)

W niedzielę 01 sierpnia 2010r. na sumie Parafianie pożegnali  i podziękowali za 26 lat posługi duszpasterskiej proboszczowi - Ks. Gotfrydowi Fesserowi.

źródło: Kronika parafialna

   

 

Ks. Maciej Górka - obecny duszpasterz

 

ks. Maciej Górka więcej informacji o naszym proboszczu już wkrótce...

 

 

 
   

 

Ks. Michał Wieczorek - rezydent

 

ks. Michał Wieczorek

Urodził się 3 maja 1988 roku w Bytomiu. Pochodzi z parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu. Ma siostrę Anię. Ukończył Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Bytomiu. Napisał pracę magisterską „Dziewictwo w nauce św. Ambrożego z Mediolanu”. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej w Gliwicach. Interesuje się: sportem, muzyką i dobrą książką.

Na obrazek prymicyjny wybrał cytat: „Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie” (1 Tm 1, 12).

 

źródło: gosc.pl

 

 

 
   

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest