Akt Intronizacji

Parafia Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich

AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 
W IMIENIU PARAFII

Nieśmiertelny Królu Wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony Boże nasz, Jezu Chryste! Oto stajemy u stóp Twoich, by intronizować Ciebie, Królu Wszechświata, w naszej parafii.

Wyznajemy bowiem wobec Nieba i Ziemi, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów i Panie panów, masz do nas święte nigdy nie wygasłe prawa; wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświadczonej, Ojczyzny. Królu nasz Wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego Serca zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, który Ciebie dziś ogłasza swym Królem.

Z pokorą padając na kolana, oddajemy cześć Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem i Panem!

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

  1. W naszej parafii Dobrego Pasterza - Króluj nam Chryste!
  2. W naszej miejscowości Górki Śląskie - Króluj nam Chryste!
  3. W naszych rodzinach i domach - Króluj nam Chryste!
  4. W naszej Ojczyźnie - Króluj nam Chryste!
  5. W życiu i sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości - Króluj nam Chryste!

Nasz jedyny, umiłowany Królu, jesteśmy Twoim ludem i dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich naszych sił wołamy do Ciebie słowami:  Przyrzekamy!

  1. Przyrzekamy żyć Bożymi przykazaniami i rozkrzewiać ich niezbywalną wartość w drodze uświęcania i zbawienia rodzin i narodów - Przyrzekamy!
  2. Przyrzekamy słowem, postawa, mocą Sakramentów świętych, modlitwą i pokutą bronić Twego nad nami panowania za cenę trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!
  3. Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!
  4. Przyrzekamy pełnić Twoja wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za cenę każdego trudu i ofiary - Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu Wieków i Najwyższy Panie, Tobie moc i panowanie. Nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków.

06.02.2011r. Górki Śląskie

Facebook Twitter Google+ Pinterest