Św. Tymoteusz, apostoł, uczeń Pawła, pierwszy biskup Efezu. Urodził się w Listrze w Azji Mniejszej. Ojciec był poganinem, a matka imieniem Eunice, Żydówką. Chłopiec wraz z rodzicami został nawrócony na chrześcijaństwo przez apostoła Pawła. Apostoł nazywał go nawet swym umiłowanym i rodzonym dzieckiem i pomimo młodego wieku wyświęcił na prezbitera.

Pewnego razu za Trajana w Efezie odbywało się pogańskie święto poświęcone Dianie. Gdy lud z okrzykami radości obnosił po mieście pogańskie bożki, gorliwy w wierze apostoł, wszedł w tłum i zaczął głosić wiarę w prawdziwego Boga. Poganie rzucili się na niego, bili i ciągali po ziemi, a w końcu ukamienowali. Miało to miejsce prawdopodobnie w 97r.  Chrześcijanie pochowali ciało w granicach miasta. W 356r. relikwie Tymoteusza przeniesiono do Konstantynopola i złożono w Kościele Świętych Apostołów. W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zostały odnalezione w 1945r.. Wspomnienie św. Tymoteusza obchodzimy 26. stycznia.

Relikwie św. Tymoteusza są złożone w naszym ołtarzu, razem z relikwiami św. Aurelii.

Facebook Twitter Google+ Pinterest