Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Działalność ta wypływa z ewangelicznego przykazania miłości. Członkowie Caritas chcą szerzyć oraz praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Jednocześnie miłość tak pojęta powinna stawiać wspieranemu pewne wymagania, zmierzające do jego własnego zatroszczenia się o byt codzienny.

W naszej Parafii grupę Caritas stanowi kilkanaście osób, które zajmują się organizacją spotkań z ludźmi starszymi, chorymi ( cztery razy w roku). Zbierają fundusze, z których wspomagają kilkunastoletniego chłopca z Afryki o imieniu Emanuel. Z zebranych funduszy są zaopatrywane w podręczniki dzieci z ubogich rodzin, jest także organizowany Mikołaj. Grupa ta również przygotowuje paczki świąteczne dla chorych i starszych, rozprowadzane w czasie świątecznych odwiedzin chorych. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, którzy w takiej formie pragną realizować wezwanie do miłosierdzia.

Facebook Twitter Google+ Pinterest