Ks. Gotfryd Fesser - Pierwszy duszpasterz

 

ks. Gotfryd Fesser Urodzony 23. stycznia 1940r. w Rogowie Opolskim. Ochrzczony 04. lutego 1940r. w kościele św. Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim. Rodzice: Piotr i Paulina zd. Jaskolka. Ojciec był żeglarzem do 1953r., później pracował w fabryce obuwia  Otmęt. Przez długie lata pełnił służbę jako kościelny w swojej parafii. Szkołę podstawową przyszły ks. Gotfryd ukończył w Rogowie, do I Komunii św. przystąpil 28. maja 1950r. w Rogowie. Szkołę średnią ukończył w Opolu.

Seminarium Nysa - Opole w latach 1961-1968, w latach 1962-1964 służba wojskowa w Wesołej k. Warszawy. Święcenia kapłańskie 16.06.1968r. z rąk J.E. Ks. bpa Franciszka Jopa. Prymicje - 23. czerwiec 1968r. w Rogowie. Pracował jako wikariusz kolejno:

1968 - 1969 - Gorzów Śląski

1969 - 1971 - Gliwice Sośnica

1971 - 1974 - Bytom - Karb

1974 - 1978 - Bytom - Rozbark, par. św. Jacka

 

 

Jako proboszcz pracował w latach 1978 - 24. sierpnia 1984r. w Chróścinie Nyskiej i ex currendo w Starym Grodkowie. W dekanacie grodkowskim pełnił funkcję wicedziekana.

Od 25. sierpnia 1984 - był duszpasterzem w Górkach Śl.

Początkowo ksiądz Gotfryd Fesser zamieszkał w budynku prywatnym państwa Stanisława i Stefanii Gajdów. Po 3 miesiącach (od 01.12.1984r.), po zaadoptowaniu pomieszczenia, które dotąd służyło za kaplicę, zamieszkał przy Kościele. Nowy duszpasterz zajął się dalszą budową Kościoła, uporządkowaniem terenu wokół Kościoła.

W pierwszą niedzielę  pobytu nowego duszpasterza - 26. sierpnia 1984r. na porannej Mszy Św. odprawionej w int. Parafian - parafianie z Górek uroczyście przywitali Księdza proboszcza tradycyjnie chlebem i solą, były także wiersze, kwiaty, orkiestra, górnicy w gali ze sztandarem, kolejarze i strażacy na galowo.

(...)

W niedzielę 01 sierpnia 2010r. na sumie Parafianie pożegnali  i podziękowali za 26 lat posługi duszpasterskiej proboszczowi - Ks. Gotfrydowi Fesserowi.

źródło: Kronika parafialna  

 

Ks. Maciej Górka - obecny duszpasterz

 

ks. Maciej Górka

Ksiądz Maciej Górka pochodzi z Opolszczyzny, z miejscowości Olesno Śląskie. Jest to parafia licząca około 14 tysięcy wiernych. Znajduje się tam pięć kościołów katolickich i jeden kościół protestancki. Jest to małe miasteczko, ale mające swój piękny klimat.  Ziemia oleska obfitowała w liczne powołania kapłańskie. Od 1945 roku wyszło z Olesna ponad trzydziestu kapłanów nie licząc sióstr zakonnych.
Parafia Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich jest pierwszą parafią jako proboszcza, natomiast jako księdza to już szósta. Wcześniej były parafie: Zabrze Biskupice – pw. Wniebowzięcia NMP, Toszek – pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pyskowice – pw. NMP Nieustającej Pomocy, Gliwice – pw. NMP Matki Kościoła oraz Bytom – pw. Dobrego Pasterza.

Ksiądz Maciej interesuje się życiorysami wszystkich świętych, ale w szczególności mistyków – św. Jan od Krzyża, św. Edyta Stein, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. mała Arabka, św. Faustyna. Każdego dnia oddaje się również pod opiekę św. Michałowi.

 

Ks. Michał Wieczorek - rezydent (do dnia 26.08.2018)

ks. Michał Wieczorek

Urodził się 3 maja 1988 roku w Bytomiu. Pochodzi z parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu. Ma siostrę Anię. Ukończył Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Bytomiu. Napisał pracę magisterską „Dziewictwo w nauce św. Ambrożego z Mediolanu”. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej w Gliwicach. Interesuje się: sportem, muzyką i dobrą książką.

Na obrazek prymicyjny wybrał cytat: „Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie” (1 Tm 1, 12).

źródło: gosc.pl

W dniu 27.08.2018 ksiądz Michał został nominowany wikariuszem w Parafi NSPJ w Nakle Śląskim.

Ks. Michałowi dziękujemy za posługę kapłańską w naszej parafii oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

 

 

Księża pochodzący z Górek Śląskich

 Śp. ks. prałat mgr Gerard Kałuża

ks. prałat Gerard Kałuża


Ks. prałat mgr Gerard Kałuża urodził się 12 sierpnia 1933 r. w Górkach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jopa 23 czerwca 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Zabrzu (1957–1960), w Kietrzu (1960–1962) oraz w parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie (1962–1965). Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską była dla niego parafia Gracze (1965–1974). W 1974 r. bp F. Jop powierzył mu urząd proboszcza w Ozimku, który pełnił przez 34 lata. Trwałym śladem jego pasterskiego zaangażowania pozostaną trzy kościoły, których był budowniczym: w Ozimku (poświęcony w 1983 r.), Schodni (poświęcony w 1983 r.) i Nowej Schodni (poświęcony w 1989 r.). W 2008 r. – osiągnąwszy wiek emerytalny – zamieszkał w Dobrzeniu Wielkim, pełniąc posługę kapelana Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. W 1975 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, w 1983 r. – radcy duchownego, a w 1990 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Odszedł do Domu Ojca nagle 7 września 2011 r.

źródło: Diecezja Opolska

 

Śp. ks. prof. dr Hubert Dobiosch

 ks. prof. dr Hubert Dobiosch

Ks. prof. Hubert Dobiosch (Dobiosz) urodził się 14 czerwca 1933 r., w Górkach Śląskich, jako piąte dziecko Stefanii i Wilhelma. Miejscowość ta wówczas była częścią parafii Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy (obecnie diec. gliwicka). Uczęszczał do szkoły podstawowej (najpierw niemieckiej, po wojnie zaś polskiej) w Górkach, na kurs przygotowawczy do Liceum Pedagogicznego w Krowiarkach, do Gimnazjum im. Kasprowicza w Raciborzu a po podjęciu decyzji o zostaniu kapłanem w latach 1950-1956 skończył niższe i wyższe seminarium w Nysie i Opolu. Potem podjął studia na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu a potem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zarówno pracę magisterską jak i rozprawę doktorską poświęcił Sakramentowi Pokuty. W 1981 roku otworzył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie w Augsburgu.

Na kapłana został wyświęcony 23 czerwca 1957 roku w katedrze opolskiej przez bp. Franciszka Jopa. Posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach (1957-61), par. Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1961-66), krótko w par. św. Bartłomieja w Łanach, w parafii pw. NSPJ w Nieznaszynie i Przewozie (1966-1969) a później, do wyjazdu za granicę był proboszczem w par. pw. Ducha Św. w Ostrożnicy.

Od roku 1977 był profesorem liturgiki w WSD w Nysie. W 1980 r. otrzymał nominację na dziekana honorowego, powołano go także na członka Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

W 1981 r. wyjechał z Opolszczyzny na Zachód, rozpoczął stałą pracę duszpasterską w diecezji Augsburg (Niemcy), zostając proboszczem par. św. Xystusa w Weisingen i administratorem par. św. Marcina w Holzheim. Od 1982 r. był też wykładowcą na Uniwersytecie w Augsburgu, rok później został też asystentem na Uniwersytecie w Bambergu. W 1985 r. został naukowym doradcą w grupie roboczej "Parafia i liturgia". Od 1991 r. był profesorem teologii moralnej w Chur w Szwajcarii, potem proboszczem w Holzheim-Weisingen w Niemczech, a w 1994 roku prorektorem tej uczelni.

Zmarł 27 maja 2017 roku w Niemczech, gdzie przebywał na emeryturze.
9 czerwca 2017 roku został pochowany na cmentarzu parafialnym w Górkach Śląskich.

źródło: gosc.pl opolski

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest