Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć, dlatego też ministrant spełnia tak niepowtarzalną funkcję w świątyni, służąc na Mszy św. i na nabożeństwach liturgicznych. Jest znakiem łączności między ludźmi tworzącymi wspólnotę kościoła, a kapłanem sprawującym Najświętszą Ofiarę. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy, będący ministrantami, sami stają się znakami dla ludzi: uświetniają liturgię czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, dzwonkami oznajmiając przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę.

"Bycie ministrantem" nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie członka Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ministranci spotykają się co dwa tygodnie. Na zbiórkach przygotowywani są pod kątem praktycznym i teoretycznym.

Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Obecnie do grupy ministrantów należą:

 • Szymon Sobik
 • Maurycy Kot
 • Ignacy Kot
 • Arkadiusz Bugdoll
 • Igor Weiner
 • Franciszek Kaszta
 • Filip Klimek
 • Bartosz Rezner
 • Eliasz Rezner
 • Julian Szenk
 • Michał Sobik - kandydat

  Zapraszamy do grona ministrantów wszystkich chętnych chłopców.

Foto: archiwum parafii

Facebook Twitter Google+ Pinterest