Żywy Różaniec, jak sama nazwa wskazuje, jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Żywy Różaniec powstał we Francji w Lyonie w 1826 roku, jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Inicjatorką tego dzieła była sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Żywy Różaniec szybko rozwinął się i jest obecny w każdym zakątku kuli ziemskiej. Również i w naszej parafii.

Poszczególne Róże prowadzą różaniec przed każdą Mszą św. w cyklu tygodniowym. Grupa ta ma również swoje spotkania formacyjne. Liczy około 100 osób.
źródło: sw-jadwiga.info

Facebook Twitter Google+ Pinterest